Onderzoek

Old Kent Road

Ontwerpend onderzoek naar meervoudig grondgebruik met de verstedelijking van Old Kent Road, Zuid Londen als probleem

>>>

Kapotte stad

Boek over stadsherstel aan de hand van Europese voorbeelden

>>>

Boijmans

Lezing over de architectuur van het museum op uitnodiging van AIR Rotterdam

>>>

Weigeliaplein

Stedebouwkundig plan voor betaalbare woningbouw rondom een buurtpark in de Heesterbuurt, Den Haag

>>>

Palazzi

Doorlopend onderzoek van Italiaanse typologie als een model voor woningbouw

>>>

Timmermansoog

Een maandelijkse column over architectuur op de website van Architectenweb

>>>

6-Hoog

Ontwerpstudie naar de woontechnische en programmatische verbetering van galerijwoningen en de stedebouwkundige inpassing daarvan in Rotterdam IJsselmonde

>>>

Buurt Ne9en

Architectonisch-stedebouwkundige gebiedsvisie op het hergebruik van na-oorlogse woningen in Amsterdam-W

>>>

Brick Dresses

Studiebijdrage aan kenniskring Academie van Bouwkunst Amsterdam

>>>

Glaudé

Ontwerpend onderzoek naar de restauratie van 19e eeuwse panden en hun stedebouwkundige inpassing

>>>

Post Piraeus

Herdenkingsboek bij de 20ste verjaardag van het baanbrekende Piraeus-gebouw naar ontwerp van Hans Kollhoff

>>>

Het Kiel

Studie naar de toekomst van een monumentaal na-oorlogse complex galerijwoningen naar ontwerp van Renaat Braem in Antwerpen

>>>

WerkBundStadt

Ontwerp voor woon-werk gebouwen in een modelwijk in Charlottenburg, Berlijn

>>>

Catch and Steer

Onderzoek naar nieuwe ontwerpmethoden in Londen en ontwerponderzoek naar Tarwewijk, Rotterdam

>>>

Hoffmann

Ontwerpend onderzoek naar de actuele waarde van een werk van Josef Hoffmann

>>>

Sant Angelo

Tijdschriftpublicatie over het door Giovanni Muzio ontworpen klooster in Milaan

>>>

Europan 4

Ontwerp voor de renovatie van twee naoorlogse appartmentengebouwen en de omringende buitenruimte

>>>

Durand

Beschouwingen over het werk van J.N.L. Durand en het belang daarvan in de hedendaagse woningbouw

>>>