Weigeliaplein

400 woningen, Den Haag Heesterbuurt
Sociale huursector
Meervoudige studieopdracht: Haagwonen, Den Haag
2019

Het Weigeliaplein is een bijzondere stedelijke ruimte in de Haagse Heesterbuurt. Op basis van een stedebouwkundig plan van H.P. Berlage zijn twee gesloten bouwblokken met een straat ertussen samengevoegd tot een enkel ensemble waarin een verscholen buurtpark ligt. Deze ‘parkensembles’ komen in de Heesterbuurt vaker voor. Het meest bekende voorbeeld is de Papaverhof, ontworpen door Jan Wils. Wils stelde een probleem dat ook bij het Weigeliaplein speelt: slechts een kwart van de woningen ligt aan het park, de overige woningen liggen aan de omringende stadsstraten.

De ontwerpstudie, in opdracht van Haag Wonen, voor vervangende nieuwbouw gaat uit van handhaving van het buurtpark en de rooilijnen van de bouwblokken. Alleen aan de oostzijde wordt een nieuwe doorsteek gemaakt. Het plan is afgestemd op de schaal van de Heesterbuurt en stelt betaalbaarheid centraal.

De woningtypologie maakt gebruik van het Italiaanse typologie van het stedelijke woonpalazzo. Het palazzo heeft de voordeur  (de portone en de androne) aan de buitenrand en een afsluitbare doorsteek aan het park. Via het hof van het palazzo zijn alle woningen op het park georiënteerd. Hier is plaats voor grondgebonden woningen met opgetilde terrassen die direct aan het park liggen.

Het park van het Weigeliaplein kan autovrij blijven. Door de moduulgewijze opzet, de handhaving van het park en het gebruik van de bestaande bebouwingscontour kan het project eenvoudig gefaseerd worden.

Een ontwerptoelichting verscheen in het boek La maieutica della città, Contributi sul progetto urbano e architettonico en is hier te downloaden (Engels).