The Rationalist Reader

Nawoord bij een verzamelbundel van 20ste eeuwse teksten over architectonisch rationalisme
Tekstbijdrage The Heroism of Rationalism?
Publicatie The Rationalist Reader, Architecture and Rationalism in Western Europe 1920–1940 / 1960–1990: Routledge, Abingdon-on-Thames, VK (2014)
Opdracht: Routledge, Abingdon-on-Thames, VK
2012 – 2014

The Rationalist Reader bevat een documentatie van geschriften over het rationalisme in de 20ste eeuwse architectuur en levert een toegankelijke introductie op het onderwerp, direct inzicht in het denken van architecten en hun critici en een heroverweging vanuit de omgeving waaruit dit ontstond. Twee clusters van documenten, die verbonden zijn met de periode 1920–1940 and 1960–1990, zijn gerangschikt in vergelijkbare categoriën, waardoor het voor de lezer mogelijk wordt om de overeenkomsten vast te stellen tussen de verschillende sleutelthema’s van de rationalistische architectuur.

Hans van der Heijden schreef een nawoord voor deze bundel onder de titel De heroiek van het rationalisme?, waarin hij ingaat op de actualiteit van de rationalistisch ontwerphouding.

The Rationalist Reader werd samengesteld door Andrew Peckham (Westminster University, London) en Torsten Schmiedeknecht (Liverpool School of Architecture). De woningen in Lakerlopen staan op het omslag naast de Beurs van Berlage.