Het Kiel

Toekomstvisie monumentaal complex 800 na-oorlogse galerijwoningen, Antwerpen, B
Sociale huursector
Meervoudige opdracht: Vlaams Architectuurinstituut, Antwerpen, B
2012

2010 was het Braamjaar vanwege honderdste geboortejaar van de bekende Vlaamse architect Renaat Braem. In dat kader deed HvdH studie naar de Antwerpse woonwijk Het Kiel van zijn hand. Het behoud van massawoningbouw is geen eenvoudig vraagstuk. Hij schreef het Manifest voor de architectuur van Het Kiel met zijn visie op het behoud van dit werkstuk. De tekeningen die deze illustreren waren te zien op de tentoonstelling Renaat Braem 1910 – 2010 in het Vlaams Architectuurinstituut VAi.