Duurzaamheid

Reflecties over duurzaam stadsontwerp
Publicatie Duurzame architectuur blijft hangen in retoriek: NRC, 13.8.2022
1994 –

‘Een sterk pleidooi om niet lichtzinnig over te gaan tot sloop. Een duurzaam gebouw neerzetten is niet per definitie de meest duurzame keuze. En ook vanuit erfgoedperspectief is behoud en renovatie vaak een optie die de meest waarde toevoegt aan de stad.Maartje Taverne op Linkedin

In de bouwpraktijk is duurzame architectuur hot. Wat is duurzaamheid eigenlijk? En wat kunnen architecten bijdragen? Aan welke kennis en vaardigheid van architecten is behoefte als duurzaamheid ruimer wordt opgevat dan een louter technische opgave? Kan duurzaamheid praktisch en nuchter bekeken worden? HvdH onderzocht die vragen al vanaf de jaren ’90. In 2008 publiceerde hij zijn boek Architectuur in de kapotte stad. In 2013 bekleedde hij get gasthoogleraarschap Sustainable Urban Design in Cambridge. Zijn essay Duurzame architectuur blijft hangen in retoriek uit 2022 is een ander voorbeeld. Het verscheen als opiniestuk in NRC.

Download pdf Duurzame architectuur blijft hangen in retoriek.