Catch and Steer

Onderzoek stedelijke ontwerpmethoden Londen & ontwerponderzoek Rotterdam Tarwewijk
Opdracht: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Rotterdam
Co-architect & referent: Julian Lewis (East), Londen, VK
M.m.v.: Marco Pastors (NPRZ), Mirjam Oosterhout Woonstad, Marco Hoogenbrugge (Gemeente Rotterdam) & Patrick van der Klooster (AIR Foundation)
2012 – 2014

HvdH onderzocht hedendaagse stedebouwkundige Catch and Steer ontwerpmethoden zoals ontwikkeld door East en Mark Brearley in Londen. Deze stedebouwkunde kan begrepen worden als een tweeledige activiteit: het vangen van uiteenlopende wensen en investeringsstromen en het zodanig sturen daarvan dat zij elkaar ondersteunen en versterken. Britse voortrekkers, zoals het bureau East, baseerden deze methode niet zozeer op idealisme en vormwil, maar op pragmatiek, realisme en plaatsgebondenheid. Zij betwisten het idee dat in de ogenschijnlijk verlammende non-plan toestand van de stad stedebouwkundige interventies van betekenis meer mogelijk zijn. Dit soort projecten zijn sterk procesgestuurd en vertonen geen helder auteurschap. Meestal is eerder sprake van een overvloed aan beelden dan van een gereduceerde iconografie.

Met een ontwerp voor de Tarwewijk in Rotterdam Zuid dat HvdH samen met Julian Lewis van East uitvoerde werd bruikbaarheid van Catch and Steer in Nederlandse verhoudingen onderzocht. Het onderzoek werd ondersteund door het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie en o.a. gepresenteerd op een symposium aan de Royal College of Art in Londen.

Download pdf