Old Kent Road

Ontwerpend onderzoek meervoudig grondgebruik in verstedelijking Old Kent Road, Londen, VK
Opdracht: ADUP, Londen, VK
Co-architect: Karin Templin, Florence, I
2017 – 2018

Helaas is de woningbouwopgave niet langer deel van politieke of architectonische concepten. Door echter uit te gaan van bestuurlijke ambitie en door te leren van de historische stedelijke woningtypologie kunnen nieuwe verstedelijkingsmodellen ontwikkeld worden voor de herontwikkeling van winkelcentra in Londen. Het is mogelijk om de gewenste menging van wonen en werken, een relatie die bij uitstek stedelijkheid definieert, te ontwerpen.

Voor zo’n Productieve Stad adresseren wij drie thema’s die de ontwikkeling en duurzaamheid van onze stedelijke gemeenschap dragen:
. Zichtbare economie. Historisch gezien is de scheiding van wonen en werken de uitzondering op de regel. Combinatie reduceert verkeersbewegingen en versterkt de verhoudingen in het moderne gezinsleven.
. Midcomfort. Dagelijks comfort en woonplezier, liever dan visuele opwinding en modebewustzijn.
. Aanpasbaarheid. Ontwerpen voor flexibiliteit, niet door ‘dozen die alles kunnen’, maar door karakter: ruimten die geadopteerd kunnen worden door hun gebruikers en langzamer maar zeker worden veranderd.

In de Productieve Stad wordt de verhouding tussen wonen en werken geregeld op de schaal van grootschalige retail via die van de woon-werk eenheid tot het de huisgebonden werkplek:
. Bedrijvigheid S, woninggerelateerd, voornamelijk op de begane grond.
. Bedrijvigheid M, losse verhouding met woning, eenheden met dubbele toeging, verspreid door het gebouw.
. Bedrijvigheid L, niet-woninggerelateerd.

De stedelijk woningtypologie waarin huis, werk en retail gemengd zijn en bijdragen aan het straatlandschap levert nog steeds bruikbare verstedelijkingsmodellen. Daartoe behoren het Venetiaanse palazzi, de Chambers van Victoriaans Londen en de Haussmann-blokken uit Parijs.

Het ontwerp was deel van de succesvolle aanmelding voor de ADUP shortlist.