Architectuur in de kapotte stad

Onderzoek Assertieve Assimilaties naar ontwerpmethoden in de Europese ontwerp praktijk van stadsherstel
Publicatie Architectuur in de kapotte stad: THOTH, Bussum (2008)
Financiële ondersteuning: Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Rotterdam
2001 – 2008

‘Het boek levert een waardevolle bijdrage aan het debat over behoud en modernisering van stedelijke gebieden en maakt zichtbaar dat voor vernieuwing kennis en respect voor de context nodig is, maar dat standaardrecepten niet bestaan.’ Roy Bijhouwer in De Architect

Het is een voortdurend en natuurlijk verschijnsel dat steden kapot gaan en zich herstellen. HvdH onderzoekt in dit boek hoe een toonaangevende Europese architecten projecten hebben ontworpen in een beschadigde stad en hierbij zijn ingegaan op de geschiedenis van de plek. Het architectonische succes ervan is in de ogen van de auteur daarnaast een gevolg van een precieze definitie van de ontwerpopgave en van onderhandelingen.

Op grond van dit onderzoek introduceert HvdH de Kolomsgewiize Opgave Definitie (KODE) aan de hand waarvan complexe stedelijke opgaven kunnen worden beschreven. Hierin gaat het om de historische waardering van de opgave binnen de dynamiek van de maatschappelijke processen die eigen zijn aan stadsvernieuwingsprojecten. De bruikbaarheid van dit ontwerpmethodische gereedschap is geïllustreerd met een aantal ontwerpoefeningen voor de Nederlandse naoorlogse stad.

Het boek laat zich zo lezen als een handboek dat gericht is op de alledaagse praktijk. Het verhoudt zich kritisch tot de beeldgerichte architectuur van dit moment. Het is een pleidooi voor de historische stad van morgen, een stad waarin heden en verleden in een wederkerig, vitaal verband staan.

Het tijdschrift De Architect publiceerde een interview met de auteur (April 2008) voor het boek uitkwam. Twee delen van de studie werden voor de uitgave gepubliceerd in De Architect (januari 2007) en in het tijdscrift Oase (#76, herfst 2008). Recenties verschenen in tal van tijdschriften.

Download pdf boek

Download Engelse synopsis