Post Piraeus

26 mei 2017 – Op 5 juli vindt in Pakhuis De Zwijger, Amsterdam, de presentatie plaats van het boek ‘Post Piraeus’.

In 1994 werd het woongebouw Piraeus naar ontwerp van Hans Kollhoff en Christian Rapp opgeleverd. Het sloeg in als een bom. Er waren Duitse architecten nodig om te laten zien dat het ontwerp zich niet hoefde af te zetten van de Nederlandse bouwcultuur. Piraeus is te zien als een kantelpunt waarna het denken over het maken van gebouwen en stad opnieuw werd opgeladen.

In de twee decennia daarna beleefde de Nederlandse architectuur een ongekende bloei. Er werd een cultureel bestel opgetuigd en ook weer onttakeld. Achteraf bezien moet worden vastgesteld dat het culturele beleid zich niet heeft weten te verbinden aan zoiets als een bouwcultuur. De architectuur als culturele kracht leek maakbaar en werd uitgedragen door specialisten die op grote afstand stonden van de alledaagse bouwpraktijk.

Het is in 2017 zonneklaar dat architecten niet meer kunnen leunen op culturele experts en zelf moeten laten zien wat hun unieke vaardigheden zijn en waarin zij in praktische zin effectief zijn.

Deze situatie was voor 10 architecten aanleiding om zich te verenigen. De tijd van grote denkbeelden is voorbij. Zonder manifest of beginselverklaringen gingen wij aan het werk, vanuit een gemeenschappelijke interesse in de vraagstukken van het heden­daagse bouwen in de pluriforme stad van vandaag. Wij kwamen bij elkaar, bespraken het werk van Hans Kollhoff, dachten na en maakten visuele interpretaties van zijn gebouwen. Wij schreven stukken over het belang van Kollhoff’s werk voor ons eigen werk aan de hand van ontwerpthema’s. Steeds stond daarbij de praktische waarde van het ontwerp voorop. Wij zien het ontwerp niet als een autonome activiteit tegen­over ‘de cultuur’, maar als arbeid die is ingebed in een bredere bouwcultuur van ont­wikkelen, bouwen, ontwerpen, praten en denken. Het resultaat is een verzameling getekende en geschreven inzichten met de titel ‘Post Piraeus’.

In de wetenschap dat wij als architecten het heft zelf in handen moeten nemen om onze ideeën uit te dragen benaderden wij het vakblad De Architect, dat bereid werd gevonden om ons boek te publiceren en te verspreiden.

‘Post Piraeus’ verschijnt in het Nederlands en Engels. Reserveringen voor de boekpresentatie in De Zwijger hier.

 

‘Post Piraeus’ is gemaakt door:

Jacq de Brouwer

Floris Cornelissen

Job Floris

Jeroen Geurst

Hans van der Heijden

Jo Janssen

Alexander Pols

Gus Tielens

Endry van Velzen

Jan Peter Wingender