Stedebouw

Steden groeien binnen de eigen grenzen. De stad kijkt bij wijze van spreke mee met het ontwerp. Stedebouwen betekent onderhandelen. Onze ontwerpen zijn voorstelbaar en acceptabel.

Projecten stedebouw >>>

 

Woningbouw

Wij gaan voorbij aan luxe in de zin van overdaad of extravagantie. Wij zoeken de luxe van comfort en het gewone genot.

Projecten woningbouw >>>

 

Cultuur

De cultuur is van iedereen, de gebouwen van de cultuur zijn dat dus ook. Onze gebouwen helpen  onze cultuur te begrijpen en te ontsluiten.

Projecten cultuur>

 

Hergebruik

Het hergebruik van gebouwen wortelt in de gewoonten van grote groepen mensen. Wij zoeken een verhouding tussen de tradities van bouwen en wonen en het stadsontwerp van nu.

Projecten hergebruik >>>

 

Onderzoek

Wij vinden dat ons werk een intellectuele dimensie heeft. Met veel plezier schrijven, doceren en praten wij over architectuur.

Projecten onderzoek >>>