Glaudé

Transformatie stadsblok met 19e eeuwse panden in stationsgebied, Groningen
Gemengd programma
Publicatie in WISH / Wonen in Stadshart: Gemeente & Platform GRAS, Groningen (2017)
Opdracht: Gemeente Groningen
2016 –

‘Eindelijk krijgen de Glaudé-panden de aandacht die ze verdienen! Hans van der Heijden Architect presenteert een oplossing die laat zien hoe de karakteristieke panden onderdeel kunnen zijn van de historische stadsentree én van het stationsgebied dat aan de vooravond van een forse ingreep staat.’ Jeroen de Willigen & Edwin Oostmeijer in WISH

‘In dit voorstel worden monumenten niet opgevat als passief erfgoed. Integendeel, oude gebouwen zijn actief in de stad en dagen ruimtelijke oplossingen uit in het hier en nu.’ Oude gebouwen maken de stad.

Het plan werd i.s.m. de Gemeente Groningen ontwikkeld in het kader van de manifestatie Wonen in Stadshart, 2016-2017.  De Glaudé Panden maken deel uit van een smal bouwblok dat tussen de Hereweg, een invalsweg van Groningen, en het stationsgebied ligt. Het viaduct aan de Hereweg en het station zijn jarenlang onderwerp van studie geweest. De onderzoeksvraag was of deze locatie met de historische panden deel kan worden van deze dynamiek.

De voorhuizen van de Glaudé Panden met de monumentale voormalige theekoepel aan de Groningse Hereweg worden gerestaureerd. Uitgaande van de typologie van de panden is het mogelijk om de achterhuizen te vervangen door hogere bouwdelen. De voormalige centrale gang wordt de entreehal voor twee huizen. Alle nieuwe woningen hebben een historische voorkamer in combinatie met een nieuw hoger achterhuis. De lage begane grond behoudt de eigen entree. Het statige bordes op de eerste verdieping sluit aan op het betonnen viaduct. Menging van gebruik is hierdoor mogelijk. Het zijn huizen met twee deuren. Het is te verwachten dat de ruimten op de begane grond informeel worden gebruikt, bijvoorbeeld voor aparte verhuur of voor werkruimten. Het is een uitdaging om binnen deze opzet individuele woonwensen op te lossen. Daarom zijn de plattegronden globaal gehouden.

Het hoekgebouw aan de Hereweg wordt gesloopt om de voormalige theekoepel opnieuw vrij in de stedelijke ruimte te zetten. Daarmee blijven de historische gebouwen behouden voor het kenmerkende karakter van de Hereweg als invalsweg van Groningen. De uitbreidingen van de Glaudé Panden zorgen voor een schaalsprong die het ensemble in de grootschalige dynamiek van het stationsgebied past. Daarvoor is het nodig om de Glaudé Panden stedebouwkundig opnieuw te positioneren. Dat gebeurt door een driehoekig stadsblok dat de historische diagonalen van de verdwenen vestingwerken volgt.

Het is te overwegen om de nieuwbouw en restauratie in dit stadsblok in verschillende snelheden te ontwikkelen. Het ene deel kan prima via institutionele partijen (grotere beleggers en ontwikkelaars) ontwikkeld kunnen worden, de andere delen kunnen juist goed door kleine investeerders of particulieren ontwikkeld kunnen worden. Een menging van ‘groot geld’ en ‘klein geld’ is goed voorstelbaar.

Download pdf ontwerptoelichting