Boijmans

Reflecties over Rotterdam als baksteenstad & Museum Boijmans Van Beuningen
Lezing in Arminiuskerk, Rotterdam
Opdracht: AIR, Rotterdam
2019

Toen HvdH voor het AIR de debatreeks ArchitectuurCases programmeerde is samen met Rotterdamse collega’s uit de stad gestudeerd op de Rotterdamse baksteentraditie in het interbellum. Die is niet heel bekend, het bombardement van 1940 heeft daaraan bijgedragen. Het in 1936 gerealiseerde Boijmans gebouw was daarvan een hoogtepunt. De ontwerper Ad van der Steur speelde een hoofdrol in de gerieflijke baksteenstad waaraan Rotterdam bouwde. Het was het begin van de fascinatie van HvdH voor het gebouw van Boijmans.

Op uitnodiging van het architectuurcentrum AIR gaf HvdH een lezing over het Museum Boijmans Van Beuningen in het kader van een debat dat op 10 december 2019 plaatsvond onder de naam ‘Kijken naar Boijmans’. AIR vroeg HvdH om te vertellen over het ontwerp van Van der Steur voor het oorspronkelijke Boijmans. Zijn invalshoek was die van de praktiserende architect. Van der Steur experimenteerde met het dubbelhoftype dat in de Italiaanse renaissance in zwang kwam bij het ontwerp van stedelijke woongebouwen, palazzi. Er is in ieder geval sprake van een vierkant representatief hof en een veel minder gaaf expeditiehof. De conclusie is dat veel van de veronderstelde tekortkomingen zijn terug te voeren op de manier waarop Van der Steur met het dubbelhoftype omging.

 

Andere publicatie en video’s waar HvdH in dit verband aan meewerkte zijn:

Boijmans, column op Architectenweb

Inspiration Interview Pamela Buxton met HvdH, gepubliceerd in Building Design

Publicatie van hetzelfde interview in het boek 50 Architects 50 Buildings door Pamela Buxton

Programmatekst Nederland bouwt in baksteen voor ArchitectuurCase #1

Video Rotterdam bouwt in baksteen

Video Rotterdam Built in Brick