Europan 4

Transformatie 2 naoorlogse woongebouwen & buitenruimte, Liverpool, VK
Sociale huursector
Prijsvraag: Europan UK, Londen, VK
1995 – 1996
Opdrachtgever: Liverpool Housing Action Trust, Liverpool, VK
1996 – 2001

‘De aanpak van de architecten is pragmatisch en professioneel zonder de esthetiek af te wijzen. Hun bendering is gebaseerd op de acceptatie en de verwerking van individuele behoeften en de verbetering van aanwezige faciliteiten. Zij zijn zeker geen minimalisten die -verheven boven de alledaagse ervaringen- maar al te vaak het gewone over het hoofd zien. Voor één keer zijn de plattegronden van de woningen voorzien van meubels. Het gewone en het uitzonderlijke, het kleine en het grote, het nieuwe en het bestaande worden allemaal herkend en er wordt dezelfde waarde aan toegekend. Elk aspect van de bestaande situatie wordt omarmd met dezelfde directe, evenwichtige houding.’ Europan jurylid en criticus Irénée Scalbert

Eén van de eerste projecten van HvdH was de winnende Europan 4 prijsvraaginzending. Het thema was Bouwen van de stad op de stad, transformatie van stedelijke gebieden. Gevraagd werd om een visie op de vernieuwing van een appartementencomplex uit de jaren 1950-60 in de buitenwijk Fazakerley van de stad Liverpool [GB].

Het ontwerp gaat uit van de integrale verbetering van de woonomgeving. Voorgesteld werd om het casco van de gebouwen energetisch te verbeteren en te voorzien van nieuwe balkons en galerijen, zodat elke verdieping bereikbaar werd met een lift. De flats zelf konden op individuele basis verbeterd worden zonder dat uitverhuizing van de bewoners nodig was. Verschillende planversies zijn in nauw overleg met een bewonerscommissie uitgewerkt tot een bouwaanvraag, waarna de planvorming is gestopt.

Lees ook het krantenbericht in Trouw

Fotografie: Anne Bousema, Rotterdam