Palazzi op Strandeiland

Typologisch onderzoek naar het palazzo als model voor woningbouw, Amsterdam Strandeiland
Studieopdracht: Gemeente Amsterdam
2024

De Gemeente Amsterdam bereidt de bebouwing van het Strandeiland voor. Het stedebouw­kundig plan en het beeldkwaliteitsplan zijn klaar. De gemeente had behoefte aan nadere typologische verkenning van een aantal kavels in het plan. De typologie van Zuid en Midden-Europese palazzi als model voor woningbouw, ooit afgeleid van de woonpalazzi uit de Renaissance, biedt mogelijkheden voor de hoogwaardige bebouwing in hoge dichtheden. Schetsmatig zijn varianten voor vier kavels verkend.