Palazzi

Doorlopend onderwijs- en onderzoeksproject naar palazzo als model voor woningbouw
Opdracht: Universiteit Antwerpen, B / RAvB, Rotterdam / Universität Liechtenstein, Vaduz, L / AvB, Amsterdam / TUM, München, D / Universiteit Bologna, I
Co-docenten: Karin Templin, Florence, I / Theo van de Beek, Rotterdam / Like Bijlsma, Rotterdam / Remy Jansen, Utrecht
2018 – heden

HvdH is gefascineerd door de Italiaanse woonpalazzi zoals die vanaf de 15e eeuw ontwikkeld zijn (zie bijvoorbeeld Palazzo Gondi in Florence hierboven). Aanvankelijk waren het woonzetels voor de landadel. De typologie heeft zich echter doorontwikkeld in de speculatieve woningbouw tot nu toe. Zowel van de typologie als van de formele beheersing van de grote voorbeelden valt veel te leren. De palazzi zijn een interessant model voor woningbouw. In de bundel De Typologie van het Palazzo zet HvdH uiteen hoe het palazzo als ontwerp in elkaar zit. De fascinatie voor het woonpalazzo is niet academisch: in de bundel Na het Lutherhof wordt beschreven hoe een aantal ontwerpen van HvdHA gebruikt maakt van de palazzotypologie. Samen met studenten bestudeert HvdH de palazzotypologie van steeds andere Italiaanse steden . De resultaten worden gebundeld in pdf’s:

De Romeinse palazzi, analyse van de Romeinse palazzi en ontwerpen door studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst;

Het Napolitaanse Palazzo, analyse van de Napolitaanse palazzi en ontwerpen door studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst;

The Florentine Palazzo, analyse van het Florentijnse palazzo en ontwerpen door studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst en de Universität Liechtenstein, Vaduz;

Palazzi di Genova, analyse van het Genovese palazzo aan de hand van P.P. Rubens’ boek Palazzi di Genova (1622) en ontwerpen door studenten van de Universiteit Antwerpen.