Hergebruik

Knikkers

Renovatie en uitbreiding van vier knikkende flatgebouwen in de naoorlogse woonwijk Ommoord, Rotterdam

>>>

Kethel

Renovatie van twee complexen naoorlogse rijwoningen in Schiedam Kethel in samenwerking met de bewonerswerkgroep

>>>

Villa Hoboken

Ontwerp voor hergebruik van een voormalige destilleerderij in Delfshaven Buitendijks voor creatieve bedrijven

>>>

the Bluecoat

Restauratie, renovatie en uitbreiding van the Bluecoat, een kunstcentrum gehuisvest in het oudste gebouw van Liverpool

>>>

6-Hoog

Ontwerpstudie naar de woontechnische en programmatische verbetering van galerijwoningen en de stedebouwkundige inpassing daarvan in Rotterdam IJsselmonde

>>>

Buurt Ne9en

Architectonisch-stedebouwkundige gebiedsvisie op het hergebruik van na-oorlogse woningen in Amsterdam-W

>>>

Wintercircus

Ontwerp voor de transformatie van het Wintercircus in Gent naar een concertgebouw

>>>

Trong

Renovatie van stadsvernieuwing in Rotterdam Delfshaven naar ontwerp van Carel Weeber

>>>

Glaudé

Ontwerpend onderzoek naar de restauratie van 19e eeuwse panden en hun stedebouwkundige inpassing

>>>

Steyne Road

Studie naar verdichting van complex naoorlogse woningen in Londen Ealing

>>>

Tweebaksmarkt

Stedebouwkundige verkenning gebiedsgerichte aanpak Tweebaksmarkt e.o., Leeuwarden

>>>

Neue Vahr

Ontwerp voor de renovatie en uitbreiding van een complex naoorlogse woningen in Neue Vahr, Bremen, 1e prijs meervoudige opdracht

>>>

Europan 4

Ontwerp voor de renovatie van twee naoorlogse appartmentengebouwen en de omringende buitenruimte

>>>

Frampton Park

Stedebouwkundig plan met toevoeging van nieuwe woningen onder bestaande naoorlogse en nieuwbouw van stadswoningen in Hackney

>>>

Prinsenwiek

Ontwerp voor de modernisering van een woontoren met ouderenwoningen in Het Lage Land, Rotterdam

>>>

Schieliften

Ontwerp voor de verbetering van de toegankelijkheid en afsluitbaarheid van vijf galerijgebouwen in Rotterdam Schiebroek

>>>