Neue Vahr

Renovatie complex trapportiekwoningen Neue Vahr, Bremen, D
Sociale huursector
Opdracht: GeWoBa, Bremen, D
1e prijs meervoudige opdracht
2013 – 2015

Het project is resultaat van een gewonnen prijsvraag die door woningcorporatie GeWoBa werd uitgeschreven onder de titel Ungewöhnlich weiter Wohnen. HvdH maakte een plan dat inzicht geeft in de verschillende verbeteringsmogelijkheden van een complex trapportiekwoningen in de wijk Neue Vahr in Bremen (D).

Bij hergebruiksopgaven worden doelen en middelen eenvoudig door elkaar gehaald. Bovendien zijn deze processen gevoelig voor scope-creep, voor het langzaam uitdijen van de opgave tot deze onhaalbaar is en tot teleurstelling leidt. Een goede opgavedefinitie is dus cruciaal. Om dat proces richting te geven is een eenvoudig relatieschema van doelen en middeln gemaakt.

Diverse aanpassingen van de buitenruimte, aan-, uit- en opbouwen en de gevelafwerking en de dynamisering van de binnenpaketten van de woningen sluiten aan op uiteenlopende lokale behoeften van GeWoBa en zittende huurders. In principe zijn deze aanpassingen los van elkaar uitvoerbaar. Met een enkel beeld wordt de architectuur van een neue neue Vahr voorstelbaar.