Neue Vahr

Het project is resultaat van een gewonnen ideeënprijsvraag die door woningcorporatie GeWoBa werd uitgeschreven onder de titel Ungewöhnlich weiter Wohnen. HvdH maakte een plan dat inzicht geeft in de verschillende verbeteringsmogelijkheden van een complex trapportiekwoningen in de wijk Neue Vahr in Bremen [D]. Diverse aanpassingen van de buitenruimte, aan-, uit- en opbouwen en de gevelafwerking en de dynamisering van de binnenpaketten van de woningen sluiten aan op uiteenlopende lokale behoeften van GeWoBa en zittende huurders. In principe zijn deze aanpassingen los van elkaar uitvoerbaar. Met een enkel beeld wordt de architectuur van een neue neue Vahr voorstelbaar.

Opdracht: GeWoBa, Bremen [D], 2013-heden

Download pdf