Knikkers

Transformatie 4 naoorlogse gebouwen met 704 appartementen, Rotterdam
Sociale huursector (2x) & vrije koopsector (2x)
Opdracht: Woonbron, Rotterdam i.s.m. Klankbordgroep Bewoners
1999 – 2009

‘De teruggehouden esthetiek van de ingrepen en de solide materialen waarvoor is gekozen maken deze aanpak tot een voorbeeld voor zowel de omgang met de omvangrijke voorraad naoorlogse woningen in het algemeen als flatwoningen in het bijzonder.’ Olv Klijn, juryrapport Rotterdam Architectuurprijs 2010

De flatgebouwen, ook wel knikflats of Knikkers genoemd, in de hoogbouwwijk Ommoord zijn ingrijpend gerenoveerd. Daarbij is voornamelijk ingezet op de begane grond. Garageboxen zijn verwijderd en bergingen opnieuw ingedeeld. De begane grond is rondom uitgebouwd waardoor nieuwe grondgebonden woningen konden worden gerealiseerd. Deze nieuwe plint heeft aardkleurige materialen: bronskleurige aluminium kozijnen, gestofstraald architectonisch beton, houten plafonds en goudkleurige stenen. De begane grond heeft daardoor een bewoond karakter.

Alle Knikkers zijn anders. Twee bedienen een lokale woonmarkt van oudere huurders. Deze hebben gelijkvloerse woningen en een ontmoetingsruimte op de begane grond. De andere twee gebouwen richten zich op de algemene koopmarkt via het zogenaamde Te Woon model van Woonbron. Hiervoor was het nodig om de galerijen te verkorten, zodat kleinere beheerseenheden ontstonden. Nieuwe liften en noodtrappenhuizen staan tegen de bestaande gebouwen. Op de begane grond zijn hoge woonhallen toegevoegd die toegang bieden tot de woningen op de eerste woonlaag.

Het ontwerp is gepubliceerd in tijdschriften als de De Architect, Building Design en het Japanse A+U en in de boeken ‘Architecture of Consequence’ en ‘Heimat Grosssiedlung’ en werd o.a. in Oslo, Kiev, Moskou en Sao Paulo gepresenteerd in het kader van de NAI manifestatie ‘Architecture of Consequence’. De Knikkers werden gepresenteerd in het Centre for Architecture, New York (VS) op de tentoonstelling’Social Housing, New European Projects’ en het bijbehorende symposium.

 

 

Interview HvdH (Engels)

Download pdf