Frampton Park

Toevoeging 12 begane grondflats, 4 stadswoningen & buitenruimte, Londen, VK
Sociale huursector
Opdracht: Hackney Council, Londen, VK
Co-architect: East, Londen, VK
2008 – 2009

Frampton Park is een naoorlogse wijk in de Londense wijk Hackney. Voor een complex met galerijwoningen onderzocht HvdHA de mogelijkheden van zogenaamde Hidden Homes, waarvoor de renovatie van de Knikkers in Ommoord een voorbeeld was. Alle gebouwen staan op kolommen, waardoor de begane grond niet gebruikt wordt. De parkeergarage op het terrein staat leeg. Een belangrijk beleidspunt is dat er geen groen verloren mag gaan.

Tussen de kolommen op de begane grond kunnen patiowoningen toegevoegd worden. Deze woningen vormen een continue rooilijn. Voorgesteld is om de garage te slopen. Op die plek ontstaat ruimte voor stedelijke groen waaraan ook de entree van de flats komt te liggen. De patiowoningen en een klein blokje met stadswoningen begrenzen deze nieuwe ruimte.

Het voorstel draagt bij aan de verdichting van Hackney. Netto blijft méér groen over dan nu aanwezig is. De omliggende publieke ruimten winnen aan helderheid, waardoor de interventie bijdraagt aan de sociale veiligheid.

Download pdf