Ringdijk-Middenweg

Ca. 35 appartementen & hofwoningen, Amsterdam
Gemengd programma
Opdracht: Eigen Haard, Amsterdam
Co-ontwerper: MUST, Amsterdam
2019

Het binnenterrein van een hoekblok aan de Ringdijk-Middenweg in Watergraafsmeer is bebouwd met een textielwerkplaats en een garage die leeg staan en in verval raken. De bijhorende panden aan de Ringdijk staan eveneens leeg. Een van die panden is een gemeentelijk monument. Het blok is als verdichtingslocatie aangewezen in de gemeentelijke nota Ruimte voor de Stad, Koers 2025 uit 2016.

Het bebouwingsplan gaat uit van de kwaliteit van het gesloten bouwblok. De randbebouwing volgt de parcellering en hoogtelijnen van de aangrenzende bebouwing. Op de locatie van de garage in de oksel van de haak van het blok en aan de Ringdijk komen kleine appartementengebouwen. De appartementen aan de Ringdijk zijn georganiseerd rondom het gerestaureerde gemeentemonument dat als entreehal gaat dienen. Op die manier blijft het gebouwtje bewaard en wordt het ondanks de zeer beperkte maten en gebruiksmogelijkheden actief als semi-publieke ruimte. Het binnenterrein wordt rustig en groen. Er is ruimte voor een kort rijtje met hofwoningen. Een deel van de bestaande opstallen wordt hergebruikt als fietsenstalling en als ruimte voor duurzame energieopwekking.