Tweebaksmarkt

Gebiedstrategie & buitenruimte, Leeuwarden
Gemengd programma
Opdracht: Gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân
2008 – 2009

In de ‘Stedebouwkundige Verkenning Gebiedsgerichte Aanpak Tweebaksmarkt e.o.’ bracht HvdH verschillende ruimtelijke ingrepen in kaart die nodig waren na de bouw van het Provinciehuis in Leeuwarden in het gebied. De herinrichting van de Tweebaksmarkt die is uitgevoerd naar ontwerp van HvdH is het meest in het oog lopende resultaat.

Zoveel mogelijk is uitgegaan van hergebruik van bestaande klinkers. Nieuwe hardstenen belijningen duiden de parkeervakken, entreegebieden van publieke gebouwen en terrassen van horeca aan. De geometrie van het ontwerp komt voort uit de gevels van de monumentale publieksgebouwen en van de voormalige licht geknikte gracht, waaraan de Tweebaksmarkt zijn naam dankt.