26 mei 2021 –Het Jaarboek Architectuur in Nederland is verschenen en: de Huizen met Twee Deuren aan de Persoonshaven staan erin. Het boek heeft een logo met het motto van het boek: Home Stretch. Dat betekent zoiets als ‘de thuisreis’. Als de jaarboekredacteuren zich de intrek van de eerste bewoners van deze betaalbare woningbouw voorstellen als een thuisreis naar Feijenoord, dan voel ik mij vereerd.

Vandaag werd de 34e editie van het jaarboek gepresenteerd. De redactie gebruikte de ervaringen van het afgelopen jaar om de architectuurproductie kritisch te bezien. Welke vorm van stedelijkheid en publiek leven moet de architectuur in de toekomst mogelijk maken? Bijzondere aandacht ging uit naar de woonomgeving, gemeenschapszin en de relatie tussen architectuur en gentrificatie. Voor de begrijpelijkheid hebben wij het Home Stretch logo van het jaarboek verbouwd tot een versie waarin de thuisreis staat.

De redactie selecteerde 22 projecten die in het voorbije jaar zijn opgeleverd en beschreef de ontwikkelingen die de Nederlandse architectuur beïnvloeden en bestond uit Kirsten Hannema (freelance architectuurcriticus voor o.a. de Volkskrant), Teun van den Ende (onderzoeker en adviseur in ruimtelijk beleid) en Arna Mačkić (mede-oprichter Studio LA).

 

Download pdf hier.