SenA_spread5 januari 2015 – Het blad Stedenbouw en Architectuur nodigde mij uit om als gastredacteur een nummer over stedelijke vernieuwing samen te stellen. In het zojuist verschenen nummer staat een interview waarin ik het thema van duurzaam stadsontwerp aan de orde stel. Duurzaamheid is voor architecten méér dan energiebesparende maatregelen verzinnen. Voor de woningbouw geldt dat bij het wonen ook de woonomgeving en uiteindelijk de stad hoort. Het is een uitdaging om het stadsontwerp zelf duurzaam te maken.

‘De crux lijkt mij dat architecten het collectieve belang thematiseren. Duurzaam stadsontwerp kan nooit voortkomen uit particulier initiatief alleen. Het probleem van energieopwekking zou bijvoorbeeld op de schaal van een blok of een buurt kunnen worden gesteld. Mensen kiezen nooit alleen voor een huis. Ze kiezen voor een woonomgeving. Het makerlaars cliché is dat de waarde van een huis door de drie factoren locatie, locatie en locatie wordt bepaald. Architecten moeten een scherp oog hebben voor de stedenbouwkundige kwaliteit van de woningen. Met kennis van duurzaamheidstechnieken, maar ook moeten ze in staat zijn om het over stadsesthetiek te hebben en uiteindelijk gaat het erom om op een verantwoorde manier te onderhandelen over beelden, technieken en functionaliteit.’

Lees hier het interview.