24 september 2020 – Blijkbaar is het belangrijk: de conferentie in Padua gaat gewoon door. In Italië weten ze natuurlijk alles van Corona. Desondanks neemt het architectuurcentrum Di Architettura gepaste maatregelen en blijft 2 oktober staan als datum voor hun jaarlijkse bijeenkomst.

Di Architettura vindt het ‘nog steeds de taak van archi­tecten om de overmaat aan identiteitsloze ruimten opnieuw te bouwen.’ Rondom Di Architettura is een groep deskundigen ontstaan met personen als Uwe Schröder, Tomaso Monestiroli en Paul en Petra Kahlfeldt.

De conferentie en de bijbehorende tentoonstelling hebben de titel ‘La città, progetti urbani’.

Ik ben uitgenodigd om te vertellen over mijn boek Architectuur in de kapotte stad. Aan de hand van het Kloosterbuuren project in Den Haag laat ik zien hoe de architectuur kan bijdragen aan de onderhandelingen en de opgavedefinitie in de stedelijke vernieuwing. Volgend jaar verschijnt een Italiaans-Engelse catalogus waarvoor ik een essay zal schrijven.

Gelukkig laat ook het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie zich niet door de pandemie weerhouden en steunt het dit initiatief.

Waarom is het Nederlandse debat over dit onderwerp eigenlijk zo naar binnen gekeerd?