23 mei 2024 – Opnieuw Italiaanse aandacht voor onze woningbouwprojecten aan de Persoonshaven en Oranjeboomstraat in Feijenoord. Alessandro Dalla Caneva en Angelo Bertolazzi van de Universiteit van Padua, bestudeerden de geïndustrialiseerde gevelbekleding in de Nederlandse woningbouw. Zij publiceerden hun bevindingen in een artikel in het tijdschrift TEMA met de titel The Vliesgevel in The Netherlands between Construction and Representation. Past and Present-day Experiences in Social Housing.

Zij beweren dat de niet-dragende vliesgevel vanaf het ‘gotische’ speculatiehuis en de Amsterdamse school tot de wederopbouw thuishoort in de woningbouw. Geconfronteerd met de beelden van de vloeibare architectuur die het Nederlandse stedelijke landschap overspoelt, zonder de minste die geen enkele relatie met de context waarin die verrijst, verwelkomen de auteurs alternatieve benaderingen die de leerstukken van de Nederlandse architectuur actualiseren. De woningen in Feijenoord zijn volgens hen enerzijds typologisch schatplichtig aan het gotische huis en anderzijds met eigentijdse technieken geproduceerd. Zij zouden daarmee de onderbroken ontwikkeling van de Amsterdamse School voortzetten.

Dalla Ceneva en Bertolazzi besluiten: ‘Hans van der Heijdens ervaring met sociale woningbouw in Rotterdam biedt een non-conformistisch voorbeeld vergeleken met de gangbare, van haar context ontwortelde, architectuur. Zijn sociale woningbouw houdt rekening met de genius loci, de herinneringswereld en de identiteit van de bewoners, in de Nederlandse architectonische traditie gewortelde van de stedelijke ruimtelijke ordening. Stedelijke ruimte, bedoeld als sociale ruimte, is wat de Nederlandse architectuur beoogt, en symbolisch gezien tonen gevels hun rol en burgerlijke waarde binnen de ruimte die ze creëren, waarin de individualiteit van de bewoners tot uitdrukking komt in de eenheid van het collectieve leven.’

Dank, Alessandro en Angelo.