8 juni 2022 – Hoe onderzoek je stedelijke vormen en hoe geef je ontwerp onderwijs in ontwerpstudio’s? Hoe beïnvloeden deze studies de ontwerppraktijk? De International Summer School on Urban Morphology (ISSUM) in Rome vroeg mij om een inleiding te verzorgen over de verhouding tussen onderwijs, onderzoek en praktijk. Deze vragen worden beantwoord aan de hand van studentenwerk en gerealiseerde gebouwen van mijzelf. De titel van mijn bijdrage gaat over mijn fascinatie voor de palazzotypologie en is weinig verrassend: The palazzo as a European model for housing.

ISSUM wordt georganiseerd door ISUFitaly association en Kaebup international research group, twee wetenschappelijke organisaties die als doel hebben een brug te slaan tussen onderzoek naar stedelijke vorm en de ontwerppraktijk.

ISSUM biedt studenten de gelegenheid bieden zich de methoden van de stedelijke morfologie eigen te maken door onderwijs van internationale deskundigen en de opgedane kennis concreet te toetsen door interpretatie van het gebouwde landschap. Het doel van het ISSUM is om een kenniscentrum voor stedelijke vorm te bieden door de uitwisseling van studenten, academici, professionals in het onderwijs, het onderzoek en het ontwerp. Door lezingen en studiowerk, discussies en onderzoeksactiviteiten zullen de deelnemers stedelijke morfologiestudies van historische en duurzame stedelijke weefsels verkennen en zullen zij vertrouwd gemaakt worden met gerationaliseerde ontwerpwijzen.

Mijn bijdrage is online te volgen op 20 juni om 11:10 via deze link. Andere sprekers zijn o.a. Jonathan Sergison en Uwe Schröder.