23 april 2018 – De architectuurhistoricus Werner Oechslin nodigde mij uit om een bijdrage te leveren aan het colloquium Zivilarchitektur. De bijeenkomst vond plaats in Werners bibliotheek in het Zwitserse Einsiedeln. Omringd door een indrukwekkende hoeveelheid antieke boeken discussieerde een internationaal gezelschap van architecten en historici over de geschiedenis en de actualiteit van de Zivilarchitektur, een term die niet is te verwarren met ‘civiele bouwkunde’. Eerder gaat het om de ‘burgerlijke bouwkunst’, alle publieke en private opgaven in de architectuurgeschiedenis die zich onderscheidde van militaire of scheepvaartkundige bouwkunde. Het is niet van vandaag of gisteren dat de positie en de publieke betekenis van de architectuur ter discussie staat.

Ik presenteerde de bundel over het Piraeus Project die vorige jaar verscheen. Een groep van tien ontwerpers verkende daarin de mogelijke ontwerphouding in de huidige stad en bouwindustrie. In Zwitserland bestond veel waardering voor onze kritische benadering van die onderwerpen. De cultuurbewuste en begrijpelijke ontwerpen voor alledaagse opgaven als scholen- en woningbouw die daaruit voortkomen resoneerden met het thema van Zivilarchitektur.

(foto: Karin Templin)