23 mei 2017 – Verbeelding, het woord heeft geen prettige bijklank. Toch gebruikte rijksbouwmeester Floris Alkemade het woord vaak in zijn openingsspeech van de tentoonstelling Wonen in Stadshart in Groningen. Op de tentoonstelling was het ontwerpresultaat van de manifestatie Wonen in Stadshart verzameld. Floris Alkemade benadrukte het belang van het ontwerp in het maatschappelijk debat over onze steden, omdat het ontwerp mogelijke ruimtelijke oplossingen kan verbeelden.

Ik hoorde van diverse mensen dat mijn voorstel voor de Glaudé Panden perspectief had geboden door over de tegenstelling restauratie vs. nieuwbouw heen te stappen. Het ontwerp combineert nieuwbouw van de achterhuizen met de restauratie van de voorhuizen. Daardoor blijft het monumentale stadsbeeld aan de Hereweg intact en voegen de panden zich aan de achterzijde in de grote schaal van het stationsgebied. De stedebouwkundige inpassing van de panden is net zo’n grote opgave als de vernieuwing van de architectuur. Sterker nog: zonder een visie op de context van de monumenten zal het niet eenvoudig zijn om investeerders te vinden voor de restauratie.

Op de foto spreken Jaap Haks (ontwikkelmanager Gebiedsontwikkeling en hoofd Grondzaken Groningen),  Roeland van der Schaaf (wethouder Groningen) en Floris Alkemade over de Glaudé Panden.