Terwijde

161 appartementen, parkeergelegenheid & buitenruimte, Utrecht
Sociale huursector
Opdracht: Bo-Ex, Utrecht & Habion, Utrecht
2022 – 2026

De ingewikkelde topografie is beantwoord met een diagonale doorsnijding van de kavel. Hierdoor ontstaan twee aparte bouwblokken die ongeveer even groot zijn en kan het bezit van de twee opdrachtgevers worden gescheiden, hetgeen voordelen in onderhoud, exploitatie en beheer heeft. Aan de oostkant zetten de blokken de rooilijnen van de bomenlaan Rijnkennemerlaan voort. De diagonale doorsnijding krijgt het karakter van een erf door de doorgang aan beide uiteinden te versmallen.

De blokken hebben een vergelijkbare opzet. De woningen liggen aan een driehoekig hof, waaraan alle liften, trappen, galerijen en voordeuren liggen. Het is een semi-privéruimte die gebaseerd is op de woonpalazzi, zoals die in Italië veel voorkomen.