Terwijde

155 appartementen, parkeergelegenheid & buitenruimte, Utrecht
Sociale huursector
Opdracht: Bo-Ex, Utrecht i.s.m. Habion, Utrecht
2022 – 2025

Hoewel de zuid- en westrand van het bouwterrein gunstig bezond worden, is het uitzicht niet prettig: een spoordijk met parkeervelden op het zuiden en een bevoorradingsstraat op het westen. De ingewikkelde topografie is beantwoord met een diagonale doorsnijding van de kavel. Hierdoor ontstaan twee aparte bouwblokken die ongeveer even groot zijn en kan het bezit van de twee opdrachtgevers worden gescheiden, hetgeen voordelen in onderhoud, exploitatie en beheer heeft.

De blokken hebben een vergelijkbare opzet. De woningen liggen aan een driehoekig hof, waaraan alle liften, trappen, galerijen en voordeuren liggen. Het is een semi-privéruimte die gebaseerd is op de woonpalazzi, zoals die in Italië veel voorkomen.

De blokken hebben aan de zuid- en westkant een kamstructuur. Hierdoor worden tuinen ingesloten. De woningen zijn in eerste instantie op de tuinen georiënteerd. De beplanting zorgt voor afstand tussen de woningen en het talud langs de spoordijk, resp. de expeditiedeuren van de bevoorradingsstraat. De tuinen aan de bevoorradingsstraat liggen op de eerste verdieping, zodat vanuit alle woningen uitzicht over de expeditiestraat mogelijk is. Aan de oostkant zetten de blokken de rooilijnen van de bomenlaan Rijnkennemerlaan voort. De diagonale doorsnijding krijgt het karakter van een erf door de doorgang aan beide uiteinden te versmallen.

Download pdf ontwerptoelichting