29 mei 2018 – Het woonblok dat in het wijkvernieuwingsplan voor de Eindhovense wijk Lakerlopen prozaïsch werd aangeduid als Blok 3 wordt 14 jaar later gebouwd. Projectontwikkelaar Stam + De Koning heeft maandagavond het sluitstuk van Lakerlopen gepresenteerd. Ons plan voor de woningen Veestraat volgt het voorgaande wijkvernieuwingsplan. De woningen hebben oranje gevels met langskappen die plaatselijk accenten krijgen van hogere volumes met een plat dak. Het project richt zich op het slanke torentje dat eerder werd gebouwd als het scharnierpunt tussen de Veestraat en het Jacob Marisplein.

Wij zijn hard bezig met de stukken voor de aanvraag omgevingsvergunning.