7 december 2023 – Haagse Palazzi! Toen ik gasthoogleraar was in Bologna liet ik mijn studenten ons onderzoek naar de vernieuwing van het Haagse Weigeliaplein zien. Het ontwerp gaat uit van de instandhouding van het buurtpark, een faseerbare uitvoering en van de karakteristieke drie- en vierlaagse bouwhoogte van de Heesterbuurt. Door gebruik te maken van de typologie van de Italiaanse woonpalazzi was het mogelijk om de gevraagde verdichting van 35% te realiseren. Bovendien bleek het mogelijk om alle woningen direct aan het park te situeren.

Het hoofd van de architectuurafdeling Saverio Fera publiceerde een ontwerptoelichting in een boek dat onlangs onder zijn redactie verscheen: La maieutica della città, Contributi sul progetto urbano e architettonico. De uitgever is Aión uit Florence. Mijn tekst is te hier te downloaden (Engels).