Woonerven in Grauwaart

Rijwoningen aan autovrije woonpaden van een bouwblok in Utrecht

In samenwerking met Franz Ziegler ontwierp HvdH drie woningbouwprojecten voor de wijk Grauwaart in de Vinex-locatie Leidsche Rijn. Een van die projecten bestaat uit twee woonerven die het grootste bouwblok van Grauwaart doorsnijden. Aan weerszijden van het woonerf liggen rijwoningen met een stijl dak. Het timmerwerk van goten en dakkapellen scheidt de daken van de gevels. De woningen hebben dubbele deuren naar de keuken. In de praktijk worden de voortuinen intensief bewoond.

Opdracht: Bouwfonds, 2007-2012