Duurzaam stadsontwerp

Duurzaamheid is hot. Wat is duurzaamheid eigenlijk? En wat kunnen architecten bijdragen? Aan welke kennis en vaardigheid van architecten is behoefte als duurzaamheid ruimer wordt opgevat dan een louter technische opgave? Kan duurzaamheid praktisch en nuchter bekeken worden?

Spaarzaamheid, hergebruik en ontwerp voor de lange duur zijn in elk geval niets nieuws. Wij leren van de historie.

HvdHA begint bij het begin. Wij gaan uit van materialen, constructies en bouwmethoden die plaatselijk voorhanden zijn. Wij beperken transport, sloop en onderhoud. Experimenten met bijbehorende faalkosten vermijden wij. Wij stellen materialen voor die bestand zijn tegen de tijd.

Wij kiezen liever voor handarbeid dan voor machinale productie.

HvdHA ontwerpt voor de lange duur. Wij gebruiken de typologie van de architectuur om veranderbare gebouwen te ontwerpen.

Wij stellen de conventies van wonen en werken centraal. Wij verankeren gebouwen in het wonen. HvdHA stelt de stedebouwkundige continuïteit boven het experiment. Wij ontwerpen voor de Europese stad, die zich langzaam aanpast aan nieuwe omstandigheden.

Het bureau benut de 30-jarige ervaring met stedelijke vernieuwing en renovatieprojecten. Hans’ werk als hoogleraar Sustainable Urban Design aan de Universiteit van Cambridge en zijn boek Architectuur in de kapotte stad voegt daar kennis aan toe.

Hans van der Heijden, Jeffrey Reule, Harmen van der Wilt

 

Foto: Jan Bijl, Rotterdam