27 augustus 2020 – Prof. David Dunster gaf in 2008 een inleiding over mijn ontwerp voor het kunstgebouw The Bluecoat en de opvatting over context die daaruit spreekt. De aanleiding was de oplevering van Liverpool One, een grootschalig stedelijk vernieuwingsproject met woningen, kantoren en retail.

David Dunster beweert dat het bouwen van rustige gebouwen haaks staat op de praktijk van de stedelijke vernieuwing. Volgens hem ambieert die geen gebouwen die een betere toekomst beloven, maar architectuur die aandacht voor zichzelf opeist. The Bluecoat voert hij op als het tegenvoorbeeld van een zwijgzaam gebouw dat relateert aan de ruimere context van de stad Liverpool.

Deze bewering heeft 12 jaar later niets van zijn kracht verloren en is het overdenken waard. Reden voor ons om Dunsters voordracht van nieuwe beelden te voorzien en apart als video uit te brengen.