chuchillpark_schets_blok_1

6 mei 2015 – Zojuist heb ik het voorlopig ontwerp van de woningbouw voor het Churchillpark  gepresenteerd aan de Leidse welstandscommissie. Het zijn 99 woningen geworden. Het programma is gemengd en bestaat uit een grote variëteit aan appartementen in de huursector en eengezinswoningen in de koopsector. Het project heeft vier bouwblokken. Een compact, alzijdig patioblok in vijf lagen staat op de hoek van het nieuwe woongebied. Drie andere volumen, in hoogte variërend van drie tot acht bouwlagen vormen een samengesteld blok tussen het Churchillpark en de naastgelegen Churchilllaan [zie terreintekening Churchillpark].

De architectuur gaat uit van een idee van ‘algemeenheid’. Afgezien is van een al te nadrukkelijke persoonlijke signatuur. Vormen en materialen passen in een algemeen palet dat herkenbaar is als onderdeel van de historische stad Leiden. Dit betekent dat is gewerkt met verticale verhoudingen, solide en massieve vormgeving van de volumen en beige-bruin materialen.

De commissie was te spreken over het plan. De uitwerking van het definitief ontwerp in BIM is in volle gang.