C-mine

15 juli 2019 – Wij kregen de tweede prijs in de ontwerpwedstrijd voor de C-mine in Genk, België. Deze gebouwen van de voormalige kolenmijn zijn recent herontwikkeld voor diverse kunstinstellingen. Het terrein van C-mine is gedeeltelijk bebouwd met woningen. De opgave was om een stedebouwkundig plan voor het hele gebied te maken en binnen dat plan een gebouw voor het maken en exposeren van beeldende kunst te ontwerpen.

Door het stedebouwkundig plan de lange lijnen van de treinsporen op de C-mine te laten volgen kunnen de bestaande en nieuwe gebouwen op een vanzelfsprekende manier op elkaar worden betrokken. Uitgangspunt is een groen woonlandschap waarin de voormalige heide te herkennen is. Wadi’s en dennenbomen dragen bij aan een natuurinclusieve woonomgeving. De woningen worden als vrijstaande volumes en rijtjes voorgesteld, zodat de investeringskracht van particulieren of kleine wooncollectieven benut kan worden bij de planrealisatie.

Het nieuwe kunstgebouw zal worden gebruikt door twee verschillende organisaties die gaan samenwerken: CIAP Kunstverein en FLACC. Het programma is rondom een dubbelhoge hal georganiseerd. Aan de korte einden liggen de trap en lift met toiletten en de expositieruimten. De ruimten aan de langszijden zijn flexibel en kunnen naar believen worden onderverdeeld en gewijzigd. Mede om budgettaire redenen is het gebouw robuust en simpel. Voorgesteld is om de afwerking in coproductie met kunstenaars, CIAP en FLACC te ontwikkelen.

Het ontwerp voor C-mine werd gemaakt i.s.m. Geurst en Schulze Architecten. Wij werden uit 22 deelnemers gekozen om een plan te maken. Wij wensen 51N4E succes bij de verdere uitwerking.