Binsey Walk

Vervangende nieuwbouw Soutmere Village, Londen Thamesmead, VK
Gemengd programma
Opdracht: Peobody, Londen, VK
Co-architect: Smith & Taylor, Londen, VK
2019

Eén van de eerste complexen van de 150 jaar oude woningcorporatie Peabody is Blackfriars Estate. De architect, Henry Darbishire, ontwierp het complex met modulen van efficiënte portiekflats. De woningen vorm helder begrensde stedelijke ruimten. De gevels zijn van baksteen. De kleuren zijn rustig en genuanceerd. Het ontwerp voor Binsey Walk onderzoekt iets soortgelijks.

De hoven hebben poorten naar Binsey Walk. De gebouwen functioneren als hun eigen geluidsscherm. Balkons omringen de hoven. De buitenruimte langs het meer is uitgewerkt als een kade met lage baksteenmuren die bankjes en de voet voor straatlantaarns vormen, net zoals bij de grote voorbeelden rond Victoria Street. Drie hoven hebben een torentje die de as van de hoven accentueert.

HvdH en Smith & Taylor werken nauw samen, niet alleen door het assenstelsel van de ondergrondse parkeergarage te volgen, maar ook door typen, ontsluitingssystemen en bouwkunde details waar mogelijk te delen. De signatuur van de twee bureaus staat voor een natuurlijke variëteit.