13 juli 2015 – De Berlijnse architect en hoogleraar Paul Kahlfeldt nodigde mij uit voor het door hem geïnitieerde project Werkbundstadt Berlin 2016. In een viertal congressen wordt dit najaar met een internationale groep architecten nagedacht over de architectonische en stedebouwkundige opgave in de huidige stad aan de hand van thema’s politiek en geld, duurzaamheid, vorm en functie en openbare ruimte en verkeer. Deze bijeenkomsten moeten uitmonden in een gezamenlijk ontwerp voor een stadsblok in Berlijn Charlottenburg. Andere deelnemers zijn o.a. Uwe Schröder, Max Dudler, Kleihues + Kleihues, Hild und K en de ook in Nederland werkzame bureaus office winhov, Hans Kollhoff, Caruso St John en jessenvollenweider.