14 juni 2017 – Op 2 en 3 juni was ik te gast op het CANactions architectuurfestival in Kiev. Het thema van dit jaarlijkse gebeuren was: waarden. Mijn bijdrage was een lezing die over luxe ging. Ik vind het een mooi woord voor architecten. Luxe hoeft niet over overdaad te staan. Het hoeft ook niet te suggereren dat iemand iets bezit waarvan anderen zijn uitgesloten. Als je luxe opvat in de betekenis van weelde of genot, dan kan er luxe verscholen zitten in onze alledaagse wereld. Dan kunnen architecten dingen ontwerpen die van ons allemaal zijn.

Video van de lezing in Kiev