141106_Vortragsreihe_0111 november 2014 – De Technische Universität München [TUM] nodigde mij uit voor het symposium Entwurfsmethodik dat gaat over de ‘reflectie op de ontwerppraktijk en de ontwikkeling van architectonische vormen en processen in verhouding met verwante disciplines zoals de ingenieurswetenschappen, design en kunst.’ Onder de andere sprekers bevinden zich de Nederlandse architecten Job Floris, Jacob van Rijs en Nanne de Ru.

Nuchterder beschouwd is het vak ontwerpmethodiek op te vatten als de ‘leer van het ontwerpen’. Helaas is de verhouding met de alledaagse praktijk niet altijd zo duidelijk in het huidige onderwijs. Daar is een wereld te winnen. Aan de sprekerslijst te zien kiest het symposium voor een praktijkgerichte benadering. Dat is prikkelend.

Het symposium vindt plaats op 21 november, 3 en 4 december.

Link naar TUM website