28 december 2020 – De burgermeester van Potsdam heeft mij benoemd als lid van de zogenaamde Gestaltungsrat van die gemeente. Die heeft de taak om voorgelegde projecten te beoordelen op hun stedenbouwkundige, architectonische en ontwerptechnische kwaliteiten en de betrokken partijen hierover te adviseren. Indien nodig doet de raad aanbevelingen en stelt deze criteria vast voor het bereiken van een hoge architectonische standaard en de integratie in de karakteristieke kwaliteiten van het stadslandschap van Potsdam.

Het doel van de Gestaltungsrat is om bij te dragen aan de verbetering van het stadslandschap, om een hoge standaard van architectonische kwaliteit te waarborgen en om ongewenste stedelijke en architectonische ontwikkelingen te voorkomen. Tegelijkertijd worden positieve effecten verwacht op een intensiever en beter architectonisch bewustzijn bij alle betrokkenen bij het stadsontwerp. De Gestaltungsrat beoordeelt projecten die grote betekenis hebben voor het stadslandschap en het stadsontwerp van de staatshoofdstad en draagt bij aan de ontwikkeling van kwaliteitsnormen voor belangrijke stadsontwikkelingsprojecten.

Grappig detail is dat in de 18e eeuw een Holländisches Viertel in Potsdam is gebouwd. Het valt op door het feloranje metselwerk en barokke gevels, die mij eerlijk gezegd eerder Pruisisch dan Nederlands aandoen.