2 september 2021 – De burgermeester van Potsdam had mij al benoemd als lid van de zogenaamde Gestaltungsrat van die gemeente. Op 31 augustus vond de perspresentatie plaats. In de lokale Neueste Potsdamer Nachrichten staat  te lezen dat ik de Gestaltungsrat niet opvat als ‘een schoonheidspolitie die een smaak opdringt’.

Dat klopt. De Gestaltungsrat beoordeelt projecten op hun stedenbouwkundige, architectonische en ontwerptechnische kwaliteiten en de betrokken partijen hierover te adviseren. Indien nodig doet de raad aanbevelingen en stelt deze criteria vast voor het bereiken van een hoge architectonische standaard en de integratie in de karakteristieke kwaliteiten van het stadslandschap van Potsdam. De Gestaltungsrat bestaat (v.l.n.r. op de foto): Petra Kahlfeldt, HvdH, Sophie Wolfrum (voorzitster), Dieter Eckert, Angela Mensing – de Jong en Stephan Lenzen.

Grappig detail is dat in de 18e eeuw een Holländisches Viertel in Potsdam is gebouwd. Het valt op door het feloranje metselwerk en barokke gevels, die mij eerlijk gezegd eerder Pruisisch dan Nederlands aandoen.