Pleinen

144 eengezinswoningen & tweekappers, Hoofddorp
Vrije koopsector & sociale huursector
Opdracht: Bouwfonds, Haarlem / Ymere, Amsterdam
2004 – 2006

‘De architectuur is eenvoudig en zeer direct, en doet sterk denken aan het pre-modernistische werk van Tessenow, May en Dudok. De daken zijn afgewerkt met betonpannen en voor de buitenmuren zijn twee soorten gevelsteen gebruikt. De daken en dakkapellen zijn volledig geprefabriceerd. Goten en regenpijpen maken bewust deel uit van het totaalbeeld. De kozijnen aan de voorgevels steken iets uit, waardoor het lijkt alsof ze op de gevel zijn geplakt. Dergelijke nuances herinneren eraan dat de vanzelfsprekende alledaagsheid van deze gebouwen, die met traditionele producten en standaardtechnieken zijn gebouwd, aanzienlijke aandacht van hun ontwerpers vergt.’ Charles Rattray in Architectural Design

Het project is gebouwd voor startende kopers en huurders. Een gedeelte van het project is in de sociale huursector gerealiseerd. Investeringen en opbrengsten zijn steeds scherp tegen elkaar afgezet. Gekozen is voor een huiselijke architectuur met een steil dak. Hierdoor ontstaat een relatief grote woonruimte op de begane grond. Het dak biedt goedkoop volume voor de slaapkamers. Dakkapellen ritmeren de blokken en geven de slaapkamers een specifieke ruimtelijkheid. Binnen deze logica kreeg elk plandeel een eigen expressie.

Architectonische kwaliteit en betaalbaarheid sluiten elkaar niet uit. Deze starterswoningen zijn in diverse buitenlandse publicaties opgenomen waaronder het themanummer ‘Rationalist Traces’ van Architectural Design, het themanummer ‘House + Housing’ van Architectural Review en ze werden gebruikt als illustratie in een Duits handboek over moderne architectuur van Delius Publishers.