18 februari 2022 – Wij hebben de architectenselectie voor het ontwerp van twee blokken met ouderenwoningen gewonnen. Het gaat om ongeveer 160 flats, een sociaal centrum en parkeervoorzieningen in het winkelcentrum van Terwijde, Utrecht. Opdrachtgevers zijn Bo-Ex en Habion. De stedebouwkundige is BFAS.

In onze visiepresentatie hebben wij de mogelijkheid laten zien om met een afwisseling van hofjes een stedelijke woonomgeving te maken, een hofwijk.

Die hofwijk moet volgend jaar zomer in aanbouw zijn.