Op uitnodiging van de woningcorporatie Rochdale dachten wij na over de vernieuwing van de Bijlmerflats Geldershoofd en Gravestein, de voormalige Gliphoeve.

Onze visie maakt onderscheid in vijf schalen: de stad, het complex, het gebouw, het bouwkundige fragment en de woning. Op al deze schalen kun je nadenken over de verbetering van de positie van de gebouwen op de woningmarkt.

Uiteraard is duurzaamheid een belangrijk criterium. Als algemene strategie is arbeid voorrang te geven op materiaal. Een concrete overweging was om de kozijnen en betonnen borstweringen niet te slopen, maar te repareren. Alleen al het slopen, afvoeren en vernietigen van zo’n 15 km1 beton staat op gespannen voet met duurzaam bouwen.

Verder adviseerden wij om in te zetten op de compartimentering van de gebouwen, waarbij de onderste drie lagen zich lenen voor het toevoegen van maisonnettes en beneden/ bovenwoningen met deuren aan de straat.