HvdHA_Quart_12

25 mei 2016 – Na twintig jaar is een nieuwe monografie over het werk van mijn Vlaamse collega’s De Smet Vermeulen uitgekomen. Kritieken van onafhankelijke schrijvers en een gedetailleerde presentatie van zeven projecten in tekst, tekeningen en foto’s geven inzicht in hun praktijk. Ik droeg bij met een tekst die probeert om het oeuvre te lokaliseren in het hedendaagse debat over vakmanschap, het thema van het Belgische paviljoen op de Architectuurbiënnale 2016. Met de nadruk op recente projecten, illustreert de nieuwe publicatie de ontwikkeling in het werk van Henk De Smet en Paul Vermeulen. Het laat ook zien hoe de omstandigheden waarin architectuur tot stand komt drastisch zijn veranderd in de afgelopen decennia. Ik geloof dat dat debat nog niet over is- en dat dit gevoerd moet worden binnen de sociaaleconomische realiteit waarin gebouwde oeuvres zich ontwikkelen.

Het boekpresentatie vindt op 27 mei plaats tijdens de openingsbijeenkomst Bravoure: contributions from Flanders op de Internationale Architectuurbiënnale van Venetië. De uitgever is Quart Verlag. Het boek is beschikbaar in Engels/Duitse en Frans/Nederlandse edities.