HvdHA_Catch_and_Steer_Night_aankondiging

16 juli 2015 – Op 7 augustus vlieg ik met Jan van Grunsven en Wouter Veldhuis naar Londen om een ronde tafeldiscussie te leiden over het stadsontwerp als een tweevoudige activiteit: enerzijds het opvangen van uiteenlopende verlangens en investeringsstromen en anderzijds het sturen van deze zaken, zodat zij elkaar ondersteunen en versterken. In het VK speelde het bureau East een voortrekkersrol in deze praktijk. Hun gevoeligheid blijkt van belang te zijn in de Nederlandse praktijk na de kredietcrisis.

Het debat zet het nut van een benadering die uitgaat van pragmatiek en realiteitszin af tegenover een nadruk op idealen en vormgeving. De architecte Finoa Scott en beide oprichters van East, Julian Lewis en Mark Brearley, zullen aanwezig zijn bij het debat met Jan en Wouter.

Ter gelegenheid van dit debat is mijn onderzoeksverslag Catch and Steer in het Engels vertaald. Het is beschikbaar voor de bezoekers aan het debat en het is de bedoeling om dit met de uitkomsten van het debat te publiceren.

7 augustus, 18:30 PM, Royal Academy, Londen, VK