In vervolg op de laatste nummers over Duitse architectuur publiceert het Italiaanse architectuurtijdschrift Aión een nummer over de stad en stedelijke projecten, waarin opvattingen en ontwerpervaringen in Duits- en Nederlandstalige landen worden gedocumenteerd. Door de recente belangstelling voor stedelijke projecten en door evenementen zoals de Werkbundstadt Berlin, waarbij architecten met verschillende achtergronden betrokken waren, ontstond het idee om een aantal van die protagonisten uit te nodigen om hun ideeën over de stad te formuleren.

Aión presenteert een selectie van projecten die op verschillende schaalniveaus een gemeenschappelijke opvatting van de stad illustreren. Die is gebaseerd is op identiteit en de structuur van de stedelijke ruimte. Ons bureau is vertegenwoordigd met drie projecten: het Bluecoat Arts Centre in Liverpool, de Huizen met Twee Deuren in Rotterdam Feijenoord en de stedelijke vernieuwing van Kloosterbuuren in Den Haag Moerwijk. Wij leverden een tekstbijdrage met de titel ‘The General Form and Assertive Assimilation’.