HvdHA_spread_wbw_160_m_Realismus1 februari 2016 – De sociale huurwoningen aan de Oranjeboomstraat hebben aandacht getrokken in Zwitserland. Het tijdschrift Werk Bauen + Wohnen publiceerde een artikel van de architect Lukas Imhof onder de titel ‘160 meter realisme’. Hij zet de boven- en benedenwoningen neer als een alternatief voor de woningtypologie van de buitenwijk. Net als in Nederland heeft Zwitserland te maken met stedelijke groei die vooral buiten de bestaande stad wordt opgevangen. Volgens Lukas Imhof is het aan de architecten om alternatieven te ontwikkelen zonder de woonwensen van grote delen van de bevolking te negeren. Hij sluit zijn artikel zo af: ‘Hans van der Heijden’s model geeft de mensen hun huis, hun adres, hun voordeur, hun tuinen en ja, ook hun parkeerplaats – en een compacte stad aan ons allemaal.’