Traditie

hb6

Traditie betekent: de oude gewoonten van grote groepen mensen. Het moderne stadsontwerp kan niet los gezien worden van deze gewoonten. HvdH zoekt een verhouding tussen de tradities van bouwen en wonen en het stadsontwerp van nu. Het gaat hem niet om het teruggrijpen op verloren ambachtelijkheid of esthetische motieven, maar gebouwen te laten voortkomen uit de begrijpelijkheid van onze gedeelde, alledaagse cultuur.