Onderhandelingsspel

onderhandelbaarheid_KODE

De context van een gebouw is niet alleen de plek waar het staat. Er bestaat ook een maatschappelijke, financiële en bestuurlijke context. Bouwen in de stad van vandaag betekent onderhandelen met mensen en omgaan met een complex krachtenveld.

HvdH bedacht KODE, de KOlomsgewijze OpgaveDefinitie. Met deze matrix kunnen hoofd- en bijzaken gescheiden worden bij de definitie van de opgave, wordt inzichtelijk gemaakt op welke aspecten het ontwerp wel of niet ingaat en vooral: het voorkomt ‘scope creep’, het bekende fenomeen dat opgaven -met de beste bedoelingen- alsmaar uitdijen. In zijn boek ‘Architectuur in de kapotte stad’ werkt hij het gebruik van KODE uit.